La sediul biroului nostru, puteti efectua orice operatiunea pe care legea o permite pentru notarii publici, dupa cum urmeaza:

 • redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;
 • autentificarea inscrisurilor;
 • procedura succesorala notariala;
 • certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;
 • legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;
 • darea de data certa inscrisurilor;
 • primirea in depozit a bunurilor, a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti, precum si a sumelor de bani, a altor bunuri, inscrisuri sau documente gasite cu ocazia inventarului succesoral, in limita spatiului si utilitatilor de care dispune biroul notarial;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
 • efectuarea si legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a intocmit;
 • activitati fiduciare, in conditiile legii;
 • numirea, in cazurile prevazute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 • inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
 • certificarea etapelor procedurale ale licitatiilor si/sau ale rezultatelor acestora;
 • procedura divortului, in conditiile legii;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor mostenitorilor;
 • orice alte operatiuni prevazute de lege.

In indeplinirea activitatii sale, orice notar public, are competenta generala cu urmatoarele exceptii :

 • procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;
 • in cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre notarii publici care isi desfasoara activitatea intr-un birou individual sau intr-o societate profesionala din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care urmeaza a se face plata;
 • eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, indreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vadite se face de notarul public in a carui arhiva se afla originalul actelor notariale;
 • procedura divortului este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor;
 • procedura eliberarii incheierii cu privire la rezultatul verificarilor efectuate in Registrul de evidenta a procedurilor succesorale al Camerelor si in registrele nationale notariale ale Uniunii se indeplineste de notarul public competent, in conditiile legii, sa efectueze procedura succesorala;
 • orice alte situatii prevazute de lege.
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com