Actele notariale se intocmesc la cererea persoanelor care justifica un interes (in nume propriu sau prin mandatar sau avocat imputernicit in acest sens, ori prin reprezentatn legal potrivit legii) si a autoritatilor compentente, in cazurile prevazute de lege. Persoanele care nu stiu carte, sau din motive de sanatate nu pot scrie si semna, vor fi asistate de doi martori, care se vor identifica conform legii.

Notarul public, in vederea indeplinirii unui act sau proceduri notariale solicitate de parti poate cere altor birouri notariale, Camerei Notarilor Publici sau alte institutii, documente din arhiva sau alte inscrisuri, autorizatii, certificate, sau poate solicita partilor sa ii puna la dispozitie cele solicitate.

In oricare situatie, costurile vor fi suportate de parti.

  • Partile se vor identifica de catre notarul public astfel :
  • Prin mentiune pe incheierea ca sunt cunoscute personal de notar
  • Prin acte de identitate prevazute de lege
  • Pasapoarte, in conditiile legii
  • Atestarea avocatului care asista partea, situatie in care avocatul se va identifica prin act de identitate sau pasaport

Cand notarul are suspiciuni cu privire la identitatea partilor, iar actul de identitate este eliberat de autoritatile romane, va putea accesa Registrul National de Evidenta a Persoanelor pentru efectuarea verificarilor.

In situatia in care in actul notarial este parte o persoana lipsita de libertate, instrumentarea actului se va face la locul detentiei acestuia.

Daca persoana lipsita de libertate nu poate semna, acesta va fi asistat de doi martori, care se vor identifica asa cum s-a aratat anterior, martorii putand fii si functionari ai penitenciarului.

In situatia in care o persoana parte in act nu cunoaste limba romana, este surdo-mut, nestiutor de carte, consimtamantul se va lua in prezenta interepretului si a traducatorului autorizat, respectiv a unui interpret mimico-gestual autorizat.

Actele supuse publicitatii

Pentru actele supuse publicitatii imobiliare (operatiuni de carte funciara conform legii 7/1996 republicate), notarul este oblicat sa inteprinda de indata demersurile pentru efectuarea publicitatii, in numele si pe cheltuiala titularilor drepturilor care rezulta din act si sa inmaneze partilor dovezile referitoare la efectuarea lucrarilor.

Erorile materiale

Erorile materiale sau omisiunile vadite din actele si procedurile notariale pot fi indreptate prin incheiere de rectificare, nefiind admise corecturi directe in cuprinsul actelor notariale. Reglementarea materiei art. 88 din Legea 36/1995 Republicate si art. 218 din Rgulamentul de aplicare al acesteia.

Redactarea actelor si procedurilor notariale

Redactarea actelor si procedurilor notariale cu exceptia actelor autentice, se face in cate un exemplar pentru fiecare parte, plus unul pentru arhiva biroului notarial, si, eventual, unul pentur biroul de carte funciara.

Cetatenii straini care sunt parti ale actelor si procedurilor notariale, isi vor exprima consimtamantul numai in prezenta unui interpret si traducator autorizat de Ministerul Justitiei. Daca cetateanul strain ii declara notarului instrumentator ca stie limba romana si doreste sa isi exprime consimtamantul fara a fi asistat de interpret – traducator autorizat, pe cererea de indeplinire a actului sau a procedurii notariale, acesta va scrie ologragf ca nu solicita a fi asistat de interpret traducator, intrucat cunoaste suficient limba romana pentru a intelege continutul actului / procedurii notariale.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com