Procedura succesorala se deschide la cererea oricarei persoane interesate sau a secretarului Consiliului Local al localitatii de la ultimul domiciliu al decedatului si se realizeaza conform disp art. 102-119 din Legea 36/1995 republicata si art. 233-259 din Regulamentul de aplicare al acesteia. Procedura succesorala se dezbate la orice Birou Notarial din circumscriptia Judecatoriei a ultimului domiciliu al defunctului.
In cadrul procedurii succesorale, notarul public, cu acordul tuturor mostenitorilor va putea proceda la lichidarea pasivului succesoral in conditiile art. 120-133 din Legea 36/1995 republicata si art. 260-264 din Regulamentul de aplicare al acesteia.
In vederea finalizarii procedurii lichidarii pasivului succesoral, Camerele Notarilor Publici organizeaza la cererea notarului public care dezbate succesiunea la cererea notarului public care dezbate succesiunea, licitatii publice imobiliare sau mobiliare in conditiile dispozitiilor art. 135-136 din Legea 36/1995 republicata si art. 265-266 din Regulamentul de aplicare al acesteia.

Pentru dezbaterea succesiunii, mostenitorii vor prezenta urmatoarele documente :

 • Anexa 24 (cerere de deschidere a dezbaterilor succesorale) eliberata la cerere mostenitorilor de catre Serviciul de Stare Civila de la locul ultimului domiciliu al defunctului.
 • Certificatul de deces al persoanei pentru care s-a solicitat dezbaterea succesiunii
 • Actele de stare civila ale mostenitorilor (certificate de nastere, de casatorie, de deces)
 • Certificatul de casatorie al decedatului
 • Adeverinta de rol
 • Certificat fiscal (eliberate de primaria localitatilor pe raza carora se afla bunurile ce fac obiectul masei succcesorale)
 • Acte de proprietate pentru bunurile care au apartinut decedatului (titluri de proprietate, adeverinte de validare si procese verbale de punere in posesie, certificate de mostenitor ale sotului/sotiei predecedate sau …….. pe care decedatul i-a mostenit, hotarari judecatoresti prin care a dobandit dreptul de proprietate asupra unor bunuri, acte de vanzare, donatie, schimb prin care decedatul a dobandit sau transferat dreptul de proprietate, acte de concesiune, locuri de veci si acorduri de construire constructii funerare – cavou, cripta etc – sau adeverinta de la comisiile parohiale on acelasi sens, CEC-uri, depozite bancare, extrase din registrul actionarilor privind actiuni detinute de defunct, la diferite societati ori SIF-uri, ori de la REGISCO – Bucuresti, orice al tact din care rezulta un drept de proprietate ori creanta al defunctului).
 • Sentinta de divort (definitiva si/sau irevocabila)
 • Acte de lichidare a patrimoniului defunctului cu sotul/sotia sa
 • Conventie de separare de patrimoniu al defunctului cu sotul/sotia
 • Declaratii de optiune succesorala pe care mostenitorii le-au facut inainte de deschiderea succesiunii
 • Procuri autentice de reprezentare la succesiune ale mostenitorilor care nu se pot prezenta in nume propriu la dezbaterea succesorala
 • Buletinele mostenitorilor si/sau ale reprezentantilor acestora
 • 2 martori cu buletinele de identitate care cunosc date despre defunct si despre mostenitorii sai
 • Acte de adoptie/infiere ale mostenirorilor (daca exista)
 • Decizii de schimbare de nume ale defunctului sau mostenitorilor (daca exista)
 • Orice alt inscris care confera informatii despre masa succesorala sau mostenitori ai defunctului.

In cadrul procedurii succesorale notarul, legal sesizat, stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor si intinderea drepturilor acestora, precum si compunerea masei succesorale.
Pentru a indeplini aceasta procedura, notarul public investigheaza cauza dupa ce verifica daca s-a mai inregistrat pe rolul altui Birou Notarial procedura de dezbatere succesorala pentru acelasi defunct, in registrul special tinut de Camera Notarilor Publici, apoi citeaza partile cu vocatie la mostenire (mostenitori legali si/sau testamentari) pentru a se prezenta pentru dezbateri la termenul stabilit de notar, la sediul biroului notarial.
Pina la termenul stabilit, notarul public are obligatia sa solicite si sa obtina documentatia necesara cu privire la :

 • Optiunile succesorale inscrise la RNNOS
 • Liberalitatile inscrise in RNNEL
 • Regimul matrimonial inscris la RNNRM
 • Datoriile si creantele autorului succesiunii inscrise la RNNEC
 • Situatia juridica si fiscala a bunurilor care formeaza masa succesorala a autorului
 • Acte de stare civila pe care le apreciaza necesare

Procedura succesorala se administreaza probele cu inscrisuri si depozitiei a cel putin 2 (doi) martori care cunosc date personale ale defunctului in ceea ce priveste numarul si calitatea persoanelor cu vocatie la mostenire.

Cu acordul mostnitorilor si pe baza incheierii finale intocmita de notarul public dupa administrarea probatoriului si dupa ascultarea mostenitorilor, notarul public intocmeste si elibereaza Certificatul de Mostenitor sau de Legatar, care va avea aceiasi data cu cea a incheierii finale.

Cand nu exista bunuri, la cererea mostenitorilor, notarul poate elibera un Certificat de Calitate de mostenitor care atesta numarul, calitatea si intinderea drepturilor succesorale ale mostenitorilor.
In situatia in care nu exista mostenitori legali sau testamentari si cand in masa succesorala exista bunuri iar notarul este sesizat conform art. 102 din Legea 36/1995 Republicata acesta va elibera un certificat de creanta succesorala.

Cu acordul tuturor mostenitorilor, se poate relua procedura succesorala in vederea completarii incheierii finale cu bunuri omise din masa succesorala, eliberandu-se un certificat de mostenitor suplimentar.

Termenul de optiune succesorala este de 1 (un) an de la data decesului defunctului, probata cu actul de deces. In acest termen mostenitorii pot opta prin declaratii autentice fata de succesiune defunctului (de renuntare ori de acceptare). Notarul care a autentificat aceste declaratii, le va comunica in format electronic pentru inscrierea la RNNEOS, pe cheltuiala partilor.

In primii doi ani de la data decesului mostenitorii nu platesc impozit pe transferul dreptului de proprietate.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com