Notarul public elibereaza copii de pe inscrisuri originale prezentate de parti, dupa confruntarea copiei cu originalele si de pe acte aflate in arhiva biroului notarial in care solicitantul a fost parte sau au imputernicire de la una don parti.

Copia poate fi de pe tot actul sau numai un extras din cuprinsul sau cu conditia ca extrasul sa nu dentaureze intelesul integru al inscrisului.

Copiile legalizate din arhivele notariale sunt valabile 6 luni. Celelalte sunt valabile atata timp cat actul original nu a fost pierdut, degradat sau disparut in locul sau eliberandu-se alt original (duplicat) cu alte serii si numar de eliberare.

Legalizarea copiilor de pe acte redactate intr-o limba straina se va face dupa ce inscrisul original a fost tradus in limba romana de catre un traducator autorizat, partii eliberandu-i-se copia legalizata de pe original insotita de traducerea in limba romana.

Intotdeauna partile vor prezenta la sediul biroului notarial inscrisurile in original, care se vor elibera impreuna cu copiile legalizate dupa confruntarea de catre secretarul colationar.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com