Taxe si onorarii stabilite in suma fixa      |     Taxe si onorarii stabilite procentual

<> Calculul onorariilor notariale s-a stabilit conform unei modalitati de calcul, aprobata prin hotararea Camerei Notarilor Publici Pitesti.

<> Aceste onorarii sunt calculate pentru valoare declarata a actului, cu conditia ca valoarea declarata sa nu fie mai mica decat valorile aprobate aprobate prin raportul de evaluare ...

<> Evaluarea terenurilor s-a facut conform HG 1553/2003, a dispozitiilor Legii 18/1991 cu modificarile ulterioare, tinandu-se cont si de evolutia pietii in materie de tranzactii cu terenuri cat si de clasa de fertilitate stabilita pentru judetul Arges.

<> Evaluarea apartamentelor si locuintelor, precum si a celorlalte constructii, anexe gospodaresti, pentru Circumscriptiile Pitesti, Topoloveni, Costesti si Cimpulung s-a facut avandu-se in vedere o suprafata utila standard iar pentru Curtea de Arges, la cererea notarilor din aceasta circumscriptie, evaluarea s-a facut raportat la m .p. de suprafata utila.
<> In situatia in care pentru constructiile si apartamentele din Circumscriptiile Pitesti, Topoloveni, Costesti si Cimpulung, intre suprafata utila luata in calcul in raportul de evaluare si suprafata utila reala rezultata din documentatia cadastrala, exista diferente in plus sau in minus mai mari de 2 m.p., valoarea acestora se va stabili prin impartirea valorii din raportul de evaluare la suprafata luata in calcul in raportul de evaluare, pentru a se stabili valoarea pe m.p. si inmultirea rezultatului cu suprafata utila reala a constructiei respective.

<> Evaluarea apartamentelor si a celorlalte constructii s-a facut in conformitate cu prevederile Decretului nr. 256/1984, Decretului-Lege nr/ 61/1990 si Legii nr. 85/1991, aplicandu-se coeficientul de actualizare potrivit buletinului statistic nr. 9/2006 si tinandu-se cont de coeficientul de inflatie de la data ultimei actualizari a valorilor efectuata de Camera Notarilor Publici, respectiv 30.05.2005 pana la 31.12.2006.

<> Valoarea stabilita prin raport pentru constructiile din lemn care au o vechime mai mare de 30 ani, se va reduce cu 30% iar valoarea etajelor constructiilor se va stabili prin aplicarea unei reduceri de 30% la valoarea stabilita pentru parter.

<> Incadrarea pe zone a locuintelor si apartamentelor precum si a terenurilor din perimetrul administrativ al municipiilor si oraselor din judetul Arges se va face potrivit hotararilor consiliilor locale prin care au fost delimitate zonele intravilane si extravilane ale localitatilor.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com