Descarca fluturas cu actele necesare pentru vanzarea unui teren agricol

Pentru vanzarea/donatia terenurilor agricole, sunt necesare urmatoarele acte (dupa caz):

 • Acte de proprietate teren (contract de donatie, vanzare, schimb, act de adjudecare, certificat de mostenitor, act de lichidare a patrimoniului, titlu de proprietate, sentinta partaj, etc.).
 • Act de comasare
 • Act de dezmembrare
 • Avize de schimbare a categoriei de folosinta a terenului
 • Avize de scoatere din circuitul agricol
 • Conventie matrimoniala pentru alegerea regimului matrimonial de bunuri ale sotilor la incheierea casatoriei – atata pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Conventie de schimbare a regimului matrimonial de bunuri al sotilor in timpul casatoriei – atat pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Sentinta de divort (daca e cazul)
 • Schita cadastrala avizata OCPI (pe intreg corpul de proprietate sau dezmembrata pe corpuri de proprietate – daca este cazul)
 • Adeverinta de rol – in care sa se precizeze ca terenul nu este arendat conform registrului de arenda al Primariei
 • Certificat fiscal

Nota : pentru terenurile agricole arendate, arendasul beneficiaza de un drept de preemtiune la cumparare, conform art. 1849 Cod Civil raportat la disp. Art. 1730 – 1739 Cod Civil, astfel ca acesta trebuie sa-si exprime acordul expres ca nu doreste sa cumpere terenul pentru care se incheie tranzactia si pentru care are calitatea de arendas (persoana fizica sau juridica)

Notar Public Pitesti - Vlad Mihaela