Descarca fluturas cu actele necesare pentru dezbaterea succesiunii

Pentru dezbaterea succesiunii, mostenitorii vor prezenta urmatoarele documente :

 • Anexa 24 (cerere de deschidere a dezbaterilor succesorale) eliberata la cerere mostenitorilor de catre Serviciul de Stare Civila de la locul ultimului domiciliu al defunctului.
 • Certificatul de deces al persoanei pentru care s-a solicitat dezbaterea succesiunii
 • Actele de stare civila ale mostenitorilor (certificate de nastere, de casatorie, de deces)
 • Certificatul de casatorie al decedatului
 • Adeverinta de rol
 • Certificat fiscal (eliberate de primaria localitatilor pe raza carora se afla bunurile ce fac obiectul masei succcesorale)
 • Acte de proprietate pentru bunurile care au apartinut decedatului (titluri de proprietate, adeverinte de validare si procese verbale de punere in posesie, certificate de mostenitor ale sotului/sotiei predecedate sau legatarului pe care decedatul i-a mostenit, hotarari judecatoresti prin care a dobandit dreptul de proprietate asupra unor bunuri, acte de vanzare, donatie, schimb prin care decedatul a dobandit sau transferat dreptul de proprietate, acte de concesiune, locuri de veci si acorduri de construire constructii funerare – cavou, cripta etc – sau adeverinta de la comisiile parohiale on acelasi sens, CEC-uri, depozite bancare, extrase din registrul actionarilor privind actiuni detinute de defunct, la diferite societati ori SIF-uri, ori de la REGISCO – Bucuresti, orice al tact din care rezulta un drept de proprietate ori creanta al defunctului).
 • Sentinta de divort (definitiva si/sau irevocabila)
 • Acte de lichidare a patrimoniului defunctului cu sotul/sotia sa
 • Conventie de separare de patrimoniu al defunctului cu sotul/sotia
 • Declaratii de optiune succesorala pe care mostenitorii le-au facut inainte de deschiderea succesiunii
 • Procuri autentice de reprezentare la succesiune ale mostenitorilor care nu se pot prezenta in nume propriu la dezbaterea succesorala
 • Buletinele mostenitorilor si/sau ale reprezentantilor acestora
 • 2 martori cu buletinele de identitate care cunosc date despre defunct si despre mostenitorii sai
 • Acte de adoptie/infiere ale mostenirorilor (daca exista)
 • Decizii de schimbare de nume ale defunctului sau mostenitorilor (daca exista)
 • Orice alt inscris care confera informatii despre masa succesorala sau mostenitori ai defunctului.
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com