--> Activitatea notariala, asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea, in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de naţionalitate, de origine etnică, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala si se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, în condiţiile legii notarilor publici

--> Notarul public este investit sa îndeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome, iar actul îndeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

--> Notarii publici au obligatia să verifice ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, să ceara şi sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge că le-au inteles sensul si le-au acceptat efectele, in scopul prevenirii litigiilor. In cazul în care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public va refuza intocmirea lui.

--> Biroul nostru notarial a fost deschis in anul 2000, are un singur notar titular, cu o vechime în activitatea notarială de peste 20 ani si un colectiv specializat in activitatea notariala.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com